Narození
14.10.1909
Narozen v
Zemřel v
Životopis

Středoškolský profesor. Od 1952 odborný asistent, vedoucí katedry psychologie na pedagogické fakultě UK v Praze, docent psychologie. Odborný publicista, překladatel z latiny. Působil na r. gymn. v Litomyšli (1936-1938), na r. g. v Chrudimi (1938-1939), na r. g. Kostelec nad Orlicí (1939-1943) a od prosince 1943 na g. v Praze. Z díla Ped. psychologie s úvodem do vývojové psychologie (1969), Od okouzlení k odpovědnému rodičovství (1979), překl. Ovidius: Listy heroin (1964), Claudius Claudianus O úloze Persephony.

Literatura o osobnosti

[60 let]. Čs. psychologie, 14, 1970, s. 72-73. [70 let]. LD, 1979, 23. 10., s. 5. [Nekrolog]. Naše rodina, 1979, č. 48, s. 14. - 1 obr.

Obor působení
Pedagogové
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Základní a střední školství. Zvláštní školy
Umělečtí překladatelé Překladatelé - viz 651-051
Literatura. Všeobecné otázky. Dějiny literatury
Vysoké školy
Psychologové. Psychofyziologové. Biopsychologové. Psychofyzici. Psychoanalitici. Psychopatologové. Parapsychologové. Psychotechnici
Místo působení
Praha (Praha)
Chrudim (Chrudim)
Litomyšl (Svitavy)
Kostelec nad Orlicí (Rychnov nad Kněžnou)