Národnost
česká
Narození
20.11.1785
Narozen v
Kopidlně u Jičína
Úmrtí
25.1.1837
Zemřel v
Chrasti
Životopis

Pedagog, hudebník a odborný spisovatel. Působil v Kolíně, Praze, Hrochově Týnci a Chrasti. Vedle chrámové hudby a zpěvu pěstoval i hudbu světskou. Napsal první metodiku školního zpěvu a první houslovou školu. Jmenován vzorným učitelem. Z díla Houslí škola, Mravný kalendář s připojeným navedením ke zpěvu.

Literatura o osobnosti

ŠMÍD, J.: Obraz života a působení J.N. Filcíka. Beseda učitelská, 1900. _. Čs. hud. slov. osob a institucí. Sv. 1, A - L. Praha 1963, s. 321. _. Slov. čes. sbormistrů. Část 1, A - L. Praha 1982, s. 117. _. Ottův slovník naučný, 9, s. 198. _. Čes. lid., 1, 1946, s. 138-141. _. Učit. noviny, 5, 1955, č. 49, s. 3.-1 obr. _. Komenský, 1885, č. 46. _. Vychovatel, 1897, č. 6. _. Učit. noviny, 31, 1981, č. 2, s. 11.-1 obr. _. Slovník ped. fak. v Hrad. Král., sv. 4, ř. spol. věd., 1968, s. 87-92.

Obor působení
Hudba
Hudební skladatelé
Místo působení
Praha (Praha)
Chrast (Chrudim)
Kolín (Kolín)
Hrochův Týnec (Chrudim)
Chrast u Chrudimě (Chrudim)
Kopidlno (Jičín)
Díla

Pravidla dobropísemností ; Rychlý počtář ; Přírodopis ; Houslí škola

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0