Národnost
česká
Narození
23.9.1900
Narozen v
Bělé u Luže
Úmrtí
16.7.1975
Zemřel v
Praze
Životopis

Cestovatelka, spisovatelka, fotografka. Vystudovala v letech 1915-17 obchodní školu v Chrudimi a ještě po mnoha letech s vděčností vzpomínala na řadu svých profesorů. Po absolvování školy pracovala jako účetní velkoobchodu v Praze. Osud jí umožnil shlédnout celý svět. Stejné zájmy ji sblížily s cestovatelem a přírodopiscem RNDr. Jiřím Baumem, kterého poznala v Praze na jazykových kursech španělštiny. Stala se mu nejen dobrou manželkou, ale i průvodkyní na cestách. Zážitky z cest shrnuje do několika vlastních knih. Také manželovi pomáhá při shromažďování vědeckého materiálu, jeho zpracování a pořizování fotografických záběrů. I jejich přispěním vznikají cestopisy dr. Bauma jako například Africkou divočinou - Autem z Prahy k mysu Dobré naděje, Okolo zeměkoule autem a lodí, Dobrodružná cesta malého černocha, studie Holub a Mašukulumbové, Na březích Indického oceánu, Zlato na Nové Guineji. Některé z nich vycházejí právě zásluhou R. Fikejzové-Baumové až po smrti dr. Bauma. Nejvíce cest podnikli manželé Baumovi ve třicátých letech. Své celoživotní poznatky využívala v přednáškách, rozhlasových relacích.

Literatura o osobnosti

DOUCKOVÁ, Jarmila: Životní dráha Růženy Fikejzové-Baumové. In Chrudimské vlastivědné listy. - Roč. 2, č. 1 (1993), s. 5. - 1 obr.

Obor působení
Krásná literatura regionálních autorů s neregionální tematikou
Spisovatelé. Dramatici
Geografové. Objevitelé Zeměpisci - viz Geografové
Fotografové
Fotografie
Místo působení
Praha (Praha)
Bělá (Chrudim)
Praha
Díla

Austrálie očima ženy ; Japonsko očima ženy

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0