Titul
JUDr.
Národnost
česká
Narození
4.9.1843
Narozen v
Plánici
Úmrtí
12.6.1905
Zemřel v
Chrudimi
Životopis

Úředník okresního soudu v Praze - Smíchově, později auskulant v advokátních kancelářích v Kutné Hoře a Chrudimi, zde si v r. 1876 otevřel vlastní advokátní kancelář. Organizátor hasičstva, vlastivědný regionální publicista. Člen chrudimského obecního zastupitelstva, dlouholetý člen městské rady, jedno období i okresní starosta. Člen okresní školní rady, jeden z hlavních iniciátorů podpůrného Dělnického spolku Ressel v Chrudimi a Spolku vojenských vysloužilců. Největší zásluhy měl však o rozvoj hasičského hnutí: patřil k zakladatelům chrudimského hasičského sboru. Z díla Deset let hasičského spolčování v Království českém (1899), r. 1887 založil Věstník zemské ústřední hasičské jednoty Království českého.

Literatura o osobnosti

_. Ottův slovník naučný, 9, s. 182. _. Ottův slovník naučný, 28, s. 413. _. Nár. album, 1899, sl. 272. SOUKUP, jAROSLAV: Nebyl jen samé výhry. In 130 let českého dbrovolného hasičstva| Sto let hasičského muzejnictví. [Almanach.] Přibyslav 1994, s. 28-31, fot. příl..

Obor působení
Právo
Právníci
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Literatura. Všeobecné otázky. Dějiny literatury
Prokurátoři. Advokáti. Soudci. Notáři. Odhadci
hasičský funkcionář
Místo působení
Chrudim (Chrudim)
Praha (Praha)
Kutná Hora (Kutná Hora)
Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0