Narození
18.11.1926
Narozen v
Zemřel v
Životopis

Filoložka. Dětství prožila v Luži u Košumberka a v Berouně, kde 1946 maturovala. Studium češtiny a historie ukončila na FF UK v Praze 1951. Po krátkém pedagogickém působení byla přijata do oddělení pro dějiny českého jazyka Ústavu pro jazyk český. Zapojila se do práce na shromažďování materiálu a diskusí o principech Staročeského slovníku, podílela se na zpracování obou velkých výborů ze staré české literatury. Z díla Staročeský slovník - úvodní stati, soupis pramenů a zkratek (1968), Výbor české literatury od počátků po dobu Husovu (1957), Výbor z české literatury husitské doby I., II. (1963-64).

Literatura o osobnosti

HOMOLKOVÁ, Milada: K životnímu jubileu Aleny Fiedlerové. Naše řeč, 1987, č. 2, s. 109-110.

Obor působení
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Literatura. Všeobecné otázky. Dějiny literatury
Jazyk. Nářečí
Jazykovědci. Klasičtí filologové. Moderní filologové. Fonetici. Fonologové. Lexikologové. Lexigrafové. Orientalisté. Filologové - viz Jazykovědci
Místo působení
Praha (Praha)
Luže (Chrudim)