Titul
PhDr.
Národnost
česká
Narození
26.4.1885
Narozen v
Dolním Bradle
Úmrtí
2.5.1967
Zemřel v
Praze
Životopis

Archeolog a vysokoškolský pedagog. Profesor dějepisu a zeměpisu na různých školách. V r. 1939 se stal řádným profesorem na UK v Praze. Člen Československé akademie věd. Předseda Společnosti českých prehistoriků. Uveřejňoval četné studie v odborných časopisech.

Literatura o osobnosti

VÁŇA, Z.: K osmdesátým narozeninám akademika J.E.. Pam. archeologické, 1965. _. Čs. práce o jazyce, dějinách a kultuře slovan. národů od r. 1760. Praha, SPN 1972, s. 107-109. SLÁMA, J., BUCHVALDEK, M.: Akademik Jan Eisner (26.4.1885 -2.5.1967). Archeologické rozhledy, 37, 1985, č. 3, s. 241-243. BUDINSKÝ, KRIČKA: Univ. prof. Dr. Jan Eisner. Historica slovaca, 5. _. Eisnerův sborník, 1948, s. 7-11. - Bibliografie prací na s. 212-218. Jan Eisner. Práce z dějin ČSAV. Seria B. Sv. 3. Praha, Ústř. archiv ČSAV 1989, s. 95-96. _. Kuncova biografická kartotéka. PNP Praha. Eisner Jan. Čs. biogr. slovník. Praha, Academia 1992, s. 131. Frolík, Jan: Jan Eisner. Chrudimské vlastivědné listy, 4, 1995, č. 2, s.3.

Obor působení
Pedagogové
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Základní a střední školství. Zvláštní školy
Literatura. Všeobecné otázky. Dějiny literatury
Vědci. Vynálezci. Objevitelé. Výzkumní pracovníci
Věda
Archeologové
Místo působení
Pardubice (Pardubice)
Praha (Praha)
Praha
Dolní Bradlo (Chrudim)
Díla

Slovensko v pravěku ; Devínská Nová Ves - slovanské pohřebiště ; Rukověť slovanské archeologie (pouze 1. díl)

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0