Narození
6.5.1864
Narozen v
Úmrtí
17.3.1954
Zemřel v
Životopis

Architekt, geometr, památkář východních Čech. Restauroval radnici v Poličce, kostel sv. Michala v Chrudimi. Autor několika vlastivědných prací. Z díla Národopisné stavby dřevěné, Národopis nejkrásnějším pojítkem pro všeslovanskou unii, Perštýnský kanál.

Literatura o osobnosti

[Nekrolog]. Časopis Společ. přátel starožit., 62, 1954, č. 1, s. 59. _. Toman, I., s. 187. _. OSN, 28, s. 311, s. 1864. _. OSND, II, 1, s. 312. _. Od Trstenické stezky, 19, 1939-1940, s. 141. _. Album representantů, s. 432 a 930.

Obor působení
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Literatura. Všeobecné otázky. Dějiny literatury
Architekti. Stavitelé
Architektura
Památkáři. Pracovníci Památkáři
Restaurátoři
Umění. Všeobecně
Památková péče
Místo působení
Pardubice (Pardubice)
Chrudim (Chrudim)
Polička (Svitavy)