Titul
PhDr.
Národnost
česká
Narození
15.4.1887
Narozen v
Dvoře Králové
Úmrtí
14.3.1975
Zemřel v
Chrudimi
Životopis

Botanik, středoškolský profesor, odborný spisovatel. Profesor na Obchodní akademii a Učitelském ústavu v Chrudimi. Od r. 1928 ředitel Státního pedagogického semináře pro vzdělávání učitelek zemědělských škol a Státní hospodyňské školy v Chrudimi. Působil také jako okresní a krajský konzervátor ochrany přírody. Bohatá přednášková činnost z oboru turistiky, botaniky a ochrany přírody. Organizátor turistických a přírodovědných zájezdů a exkurzí, autor četných rozhlasových relací.

Literatura o osobnosti

[Zpráva o úmrtí]. Svob. slovo, 1975, 8.4., s. 4. _. Pochodeň, 1973, 24.-25.11., s. 6. - 1 obr. _. Svobodné slovo, 1975, 8.4., s. 4. _. Práce a studie kraj. střediska pam. péče Vč. kraje, Sv. 4, s. 1972. [65 let]. Ochrana přírody, 22, 1952, s. 134. [70 let]. Ochrana přírody, 1957, s. 222. [80 let]. Ochrana přírody, 1967, č. 4, s. 64. [85 let]. Ochrana přírody, 1972, č. 3, s. 64-65. - 1 obr. _. Kuncova biogr. kartotéka. PNP Praha.

Obor působení
Odborné školství. Učňovské školy. Odborná učiliště
Pedagogové
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Základní a střední školství. Zvláštní školy
Literatura. Všeobecné otázky. Dějiny literatury
Botanici. Etologové Etologové, rostliny
Botanika
Tvorba a ochrana krajiny a prostředí. Ochrana přírody
Ochránci
Institut působení
Obchodní akademie Chrudim
Místo působení
Chrudim (Chrudim)
Chrudim
Dvůr Králové
Díla

Didaktická příručka pro kandidáty učitelství na školách zemědělských

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0