Národnost
česká
Narození
25.4.1909
Narozen v
Chrudimi
Úmrtí
2.10.1960
Zemřel v
Praze
Životopis

Hudební skladatel. Otec Jarmily Doubravové. Skladbu studoval soukromě 1931-37 u Otakara Jeremiáše. V letech 1929-45 působil jako učitel, mj. i na Podkarpatské Rusi, Přelouči a Chrudimi. V letech1945-55 působil jako referent, dramaturg a nakonec jako ústřední lektor v Čs. rozhlase v Praze. Autor oper, baletů, symfonií, písní, sborů, klavírních, komorních a jiných děl. Z díla opery Sen noci svatojánské (1945-48), Balada o lásce (prem. 1962), balety: Král Lávra (1951, prem. 1955), Don Quijote (1955, prem. 1957), oratorium Poselství (1939-40), kantáta Balada o krásné smrti (1941).

Literatura o osobnosti

HEJZLAR, Tomáš: Skladatel neprávem zapomínaný. Pochodeň, 73, 1984, 23. 3., č. 71, s. 4. Čs. hud. slov. osob a institucí. Díl 1. A-L. Praha, Stát. hud. nakl. 1963, s. 259. Doubrava Jaroslav. Čs. biogr. slovník. Praha, Academia 1992, s. 116.

Obor působení
Hudba
Hudební skladatelé
Místo působení
Praha (Praha)
Chrudim (Chrudim)
Praha
Chrudim
Přelouč (Pardubice)
Podkarpatská Rus
Díla

Sen noci svatojánské ; Balada o lásce ; Král Lávra ; Don Quijote ; Poselství ; Balada o krásné smrti ; Mladost ; Čarovná láska

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0