Národnost
česká
Narození
21.7.1851
Narozen v
Tučapech na Moravě
Úmrtí
17.11.1921
Zemřel v
Praze - Královských Vinohradech
Životopis

Profesor hospodářské školy, odborný publicista. Od 1875 v Chrudimi. Autor odborných spisů, též v německém jazyce, překladatel. Pohřben v Chrudimi. Z díla Len a jeho hospodářský význam (1886), Nauka o plemenitbě (1899), Kůň Percheron (1890), Živnost zemědělská v okresu chrudimském a nasavrckém (1905).

Literatura o osobnosti

_. Ottův slovník naučný, 7, s. 772-773.

Obor působení
Odborné školství. Učňovské školy. Odborná učiliště
Pedagogové
Sekretáři. Písaři. Stenografové. Překladatelé. Tlumočníci. Umělečtí překladatelé - viz 82.035-051
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Literatura. Všeobecné otázky. Dějiny literatury
Zemědělci Chmelaři. Šlechtitelé. Pedologové. Agronomové. Pěstitelé. Vinohradníci. Zahradníci. Zahrádkáři
Zemědělství. Všeobecně. Organizace. Ekonomika
Místo působení
Chrudim (Chrudim)
Praha
Tučapy
Díla

Len a jeho hospodářský význam ; O peněžní hodnotě krmiv ; Nový způsob krmení hospodářských zvířat ; Kůň Percheron ; Soustavy podniku zemědělského bez dobytka důchodkového ; O chovu koní ve Francii ; O ekonomii zemědělské ; Základní myšlenky dr. Lambla a dr. Aereboea o taxaci dobytka důchodkového

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0