Národnost
česká
Narození
10.8.1858
Narozen v
Heřmanově Městci
Úmrtí
24.12.1916
Zemřel v
Praze - Královských Vinohradech
Životopis

Vysokoškolský pedagog a muzejní pracovník. Docent archeologie, řecké a římské numismatiky a epigrafiky na filozofické fakultě UK v Praze. Spolupracovník Národního muzea, člen vědeckých společností a archeologických ústavů, zvlášť bulharských a jihoslovanských, člen Královské české společnosti nauk. Ve svých příspěvcích věnoval pozornost rovněž památkám bulharskéhoplo období a vývoji nejstaršího Bulharského mincovnictví. Z díla Pomácká republika v horách rhodopských, Květy 1887.

Literatura o osobnosti

Čs. práce o jazyce, dějinách a kultuře slovan. národů od r. 1760. Praha, SPN 1972, s. 89. _. Věda a život, 1958, č. 11, s. 669.- 3 obr. Nekrolog. Zlatá Praha, 34, 1916-17, č. 16, s. 191.- 1 obr. Nekrolog. Osvěta, 47, 1917, s. 256. _. Zprávy Jednoty klas. filol., 16, 1974, č. 2-3, s. 1-8.

Obor působení
Muzea
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Vysoké školy
Archeologové
Numizmatika
Místo působení
Praha (Praha)
Heřmanův Městec (Chrudim)
Praha
Plovdiv (Bulharsko)
Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0