Národnost
česká
Narození
19.2.1780
Narozen v
Hradci Králové
Úmrtí
17.11.1865
Zemřel v
Pardubicích
Životopis

Katolický kněz a odborný spisovatel. Kaplan v Hořicích (1803), Novém Bydžově (1805). Kaplan (1806-1817) a od r. 1817 farář v Sedlci. V letech 1833-1853 byl farářem v Mikulovicích. Jednatel Matice české, člen Českého musea a Dědictví svatojánského. Autor několika publikací z cíkrevních dějin, modlitebních knih a příručky pro duchovního správce o udělení svátosti oltářní. Vydavatel děl starší české literatury. Patřil do okruhu obrozeneckých spisovatelů sdružených kolem chrudimského děkana J. L. Zieglera.

Obor působení
Faráři. Kaplani. Kněží. Děkani. Biskupové. Arcibiskupové. Metropolité. Patriarchové
Spisovatelé. Dramatici
Místo působení
Hořice (Jičín)
Nový Bydžov (Hradec Králové)
Sedlec (Kutná Hora)
Mikulovice
Díla

Popsání bývalé řehole cisterciácké Sedleckého kláštera ; Vyobrazení chrámu Svatobarborského v Hoře Kutné ; Zpráva o Kostnici v ohradě oudolí Sedleckého

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0