Narození
16.10.1897
Narozen v
Úmrtí
29.4.1985
Zemřel v
Životopis

Chemik, vedoucí katedry fyz. chemie PF UJEP Brno. Z díla Hydrolysa solí berylnatých a hlinitých..., Lokální články na kovových elektrodách, Analyse titrimétrique des bains de phosphation, Elchemografická měření, Theoretické základy elektrochemie, Úvod do fysikální chemie, Korose a ochrana kovů 1-3, Elektrochemické úvahy o korosi kovů, Základy konservace kovů v muzeích - s J.B.Pelikánem, Elektrochemické základy povrchových úprav kovů, Články galvanické akumulační, palivové a fyzikální - ved. kol. s A.Bělovem, Záchranné úpravy kovových archeologických nálezů - s L.Págem.

Literatura o osobnosti

Čupr, Václav univ. prof. RNDr. Ing. In Kdy zemřeli ... 1980-1985, s. 48.

Obor působení
Pedagogové
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Literatura. Všeobecné otázky. Dějiny literatury
Chemici
Chemie
Vysoké školy
Místo působení
Brno (Brno)