Titul
PhDr.
Národnost
česká
Narození
11.4.1821
Narozen v
Chrasti
Úmrtí
29.6.1882
Zemřel v
Praze - Libni
Životopis

Politik, středoškolský a vysokoškolský pedagog, odborný spisovatel. Vychovatel v šlechtických rodinách. V r. 1861 zvolen zemským a říšským poslancem. Usiloval o reformu učební osnovy středních škol. Z díla Krátký přehled historie literatury české, Česká mluvnice pro Němce, Čítanka česká, Slovník latinsko-německo-český a řecko-německo-český, pedagogické práce aj.

Literatura o osobnosti

_. OSN, 6. _. Nár. album 1899, s. 242. [Nekrolog]: Urb. věst. bibl., 3, 1882, č. 6, s. 189-190. [K narozeninám]. Čes. mysl, 7-8. [K narozeninám]: ČČH 14, s. 360. [K narozeninám]: ČČH 13, s. 233. [60 let od úmrtí]: Od Trstenické stezky, 22, 1942-43, s. 17-20. [60 let od úmrtí]: Lid. noviny, 1942, 30.6., č. 327, s. 4. _. Pedagogika, 22, 1972, č. 5, s. 599-615. [Nekrolog]. Osvěta, 12, 1882, s. 837-839. Štraus, Jiří: Dr. František Čupr. [75 let od úmrtí]. Zemědělská škola, 7, 1957, č. 7, s. 104-105.

Obor působení
Pedagogové
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Základní a střední školství. Zvláštní školy
Vysoké školy
Místo působení
Praha (Praha)
Praha
Chrast u Chrudimě (Chrudim)
Díla

Sein oder Nichtsein der Deutschen Philosophie in Böhmen ; Grundriss der empirischen Psychologie ; Učení staroindické

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0