Narozen v
Úmrtí
13.2.1935
Zemřel v
Životopis

Pedagog, kulturní pracovník, muzejník. Vystudoval učitelský ústav v Příbrami a do Skutče přišel jako 19 letý v roce 1897 a od té doby zde nepřetržitě působil. Nejprve jako zatímní podučitel a naposledy jako řídící učitel obecné školy chlapecké. Vyučoval také na živnostenské škole pokračovací ve Skutči od r. 1902 a od r. 1921 byl jejím správcem. V roce 1922 docílil založení lidové školy hospodářské a taktéž byl jmenován jejím správcem. Škola mu byla smyslem života a zdrojem štěstí. Mimoškolská práce byla rovněž tak široká. Byl jednatelem místního spolku Čsl. červeného kříže, jednatelem Zpěváckého a hudebního spolku Rubeš, jednatelem Občanské besedy a činným členem skoro všech skutečských spolků. Jeho práce se však neomezovala jen na okruh města, ale byl činný v mnoha okresních i župních institucích. Mnoho práce udělal i pro hasičskou župu, při které byl organizátorem hasičských samaritánů.

Literatura o osobnosti

-. Skutečské noviny, 3, 1995, s. 5.

Obor působení
Muzea
Pedagogové
Základní a střední školství. Zvláštní školy
Kulturní pracovníci
Muzeologové. Muzeografové. Muzejníci. Pracovníci galerie
Kulturní život. Všeobecně