Národnost
česká
Narození
8.12.1835
Narozen v
Lipce
Úmrtí
23.8.1879
Zemřel v
Praze
Životopis

Český lékař, básník a prozaik. Pocházel ze starého východočeského rytířského rodu. Gymnázium navštěvoval v Německém Brodě, vyšší třídy v Praze. Pak studoval na lékařské fakultě UK v Praze, kde promoval r. 1861. Jako sekundář působil v pražské Všeobecné nemocnici, nejprve na oddělení pro "prsní nemoci", později na očním oddělení. Od r. 1866 byl sekundářem (psychiatr) v Ústavu pro choromyslné v Praze Kateřinkách, kde se r. 1878 stal primářem. Zanechal jen jedinou sbírku z 50. let Zvuky večerní - nejvýznamnější balada Krkavci. V letech 1864-77 redigoval Časopis českých lékařů.

Literatura o osobnosti

Jan Bohumil Ceyp z Peclinovce. (Biogr. heslo). In Lexikon české literatury. I. A - G, s. 356-357. PERTL, J.: Přední osobnosti z Chrudimska. 1960.

Obor působení
Krásná literatura regionálních autorů s neregionální tematikou
Spisovatelé. Dramatici
Zdravotnictví a lékařství
Místo působení
Praha (Praha)
Německý Brod
Praha
Lipka (Chrudim)
Díla

Zvuky večerní

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0