Narození
27.12.1910
Narozen v
Zemřel v
Životopis

Botanik. Maturoval na reálce v Pardubicích. Přírodovědecká studia ukončil 1933 aprobací z přírodopisu, M, F, a r. 1934 doktorátem. Současně studoval lesní inženýrství ČVUT. Nejprve učil v rodišti, teprve později získal odpovídající prof. místo na gymn. v Českém Krumlově. Za okupace se dostal na g. v Praze. Vysoké školy byly uzavřeny, ale vědecky se dalo přesto pracovat. Zabýval se lichenologií. Po osvobození asistentem na VŠ zemědělské a les. ing. Zde se specializoval na morfologii a anatomii semen. Později přednášel botaniku na PF UK, ude 1949 jmenován prof. Od 1959 prof. přírodovědecké fakulty UK (1961-63 děkanem). Po smrti F. A. Nováka zvolen předsedou Čs. botanické společnosti. Pracoval v red. čas. Vesmír. Odb. publicista, přednášková činnost. Z díla Základy rostlin. morfologie (1952), Základy soustavné botaniky II. Mechorosty, kapraďorosty, nahosemenné rostliny (1955), Základy soustavné botaniky I. Nižší rostliny (1953). Autor řady recenzí a drobných odborných prací.

Literatura o osobnosti

KLÁŠTERSKÝ, I., DEYL, M.: Prof. RNDr. Zdeněk Černohorský, DrSc. Preslia, 42, 1970, s. 384-386. - 1 obr. - Životní jubileum. SKALICKÝ, Vl.: Bibliografie prací prof. Zdeňka Černohorského (1931-1970). Preslia, 42, 1970, s. 386-389. - Životní jubilea. NEUHAUSLOVÁ, Z.: Prof. RNDr. Zdeněk Černohorský, DrSc. Preslia, 57, 1985, s. 381. _. Kdo je kdo, I., 1969, s. 131. _. Přír. vědy ve škole, 11, 1960-61, č. 6, s. 562-3. _. Vesmír, 49, 1970, č. 12, s. 372. - 1 obr. _. Preslia, 42, 1970, č. 4, s. 384-389. - 1 obr. _. Přír. vědy ve škole, 22, 1971, č. 1, s. 12-13. - 1 obr. _. Vesmír, 55, 1976, č. 2, s. 25. [70 let]. Preslia, 52, 1980, č. 4, s. 357-360. Černohorský Zdeněk. In Čs. biogr. slovník. Praha 1992, s. 95.

Obor působení
Pedagogové
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Základní a střední školství. Zvláštní školy
Literatura. Všeobecné otázky. Dějiny literatury
Botanici. Etologové Etologové, rostliny
Botanika
Vysoké školy
Místo působení
Chroustovice (Chrudim)
Praha (Praha)
Mělník (Mělník)
Český Krumlov (Český Krumlov)