Narození
4.7.1929
Narozen v
Zemřel v
Životopis

Goedet, astronom, člen korespondent ČSAV 1951 absolvoval ČVUT v Praze. 1956-74 působil v Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém v Praze, od 1974 v Astronomickém ústavu ČSAV v Praze. 1976-90 viceprezedent Mezinárodní geodetické asociace. Zabývá se teorií tvaru a gravitačního pole Měsíce a dalších planet, teorií zemské rotace, slapovým vývojem sluneční soustavy. Autor teorie poruch pohybu umělých družic způsobených rotačními deformacemi zemského tělesa. Určil parametry trojosého zemského elipsoidu, který byl doporučen k celosvětovému používání. Autor více než 300 původních vědeckých prací. Z díla Základy kosmické geodézie (1967, 1970, 1977), spoluaut. monografie Tíhové pole a dynamika Země (s K. Pěčem, 1988).

Literatura o osobnosti

Burša, Milan. Čs. biogr. slovník. Praha, Academia 1992, s. 78.