Národnost
česká
Narození
8.11.1861
Narozen v
Písku
Úmrtí
12.5.1951
Zemřel v
Chrudimi
Životopis

Studoval na reálce v Písku. V letech 1879 - 1883 pražská technika. Člen obecního zastupitelstva (1901 - 1904). Pokladník Národní jednoty severočeské (1894 - 1914). Jednatel chrudimského Hospodářského spolku (1894-1896). Členem hudebního spolku Slavoj a Spolku divadelních ochotníků. Cvičitel ženského odboru Sokola a starosta chrudimské jednoty Sokola v letech 1922 -1925. V letech 1897 - 1921 jednatelem východočeské sokolské župy. Profesor technických předmětů na chrudimské Zemské střední hospodářské škole (1889-1920).

Literatura o osobnosti

Kobza, Z.: Profesor G. Burghauser osmdesátníkem, Východočeský kraj 7.11.1941

Obor působení
Středoškolský pedagog, odborný spisovatel, kulturní pracovník a sokolský funkcionář
Institut působení
Zemská střední hospodářská škola Chrudim (1889-1920)
Místo působení
Chrudim
Písek
Chrudim (1889-1920)
Díla

Měřičství pro školy hospodářské ; Počtářství pro zimní hospodářské školy

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002. 282 s. ISBN 80-902531-8-0