Národnost
česká
Narození
4.5.1846
Narozen v
Vlásenici na Pelhřimovsku
Úmrtí
20.11.1902
Zemřel v
Chrasti
Životopis

Biskup královéhradecký 1892-1902, teologický spisovatel, katolický beletrista. Redaktor katolického kalendáře (Mír, Meč). Studoval v Jičíně, bohosloví v Hradci Králové, 1868 vysvěcen na kněze, pak kaplanem ve Žlunicích u Smidar a v Hradci Králové. 1888 zvolen sídelním kanovníkem vyšehradské kapituly. 21.12.1892 ustanoven biskupem v Hradci Králové a potvrzení od papeže Lva XIII. získal 9.1.1893. Horlivě podporoval vznik a působení různých katolických spolků, založil tiskařské družstvo k šíření křesťanských zásad. Založil časopis Obnova. Tištěny drobné brožurky v edici Časové úvahy. Pro tiskové družstvo a katolické spolky vybudoval spolkové domy Adalbertinum (1895-1897), Rudolfinum (1902) i Borromaenum na Orlickém nábřeží (1900-1902) Z díla Hovor o Husovi na železnici (1890), Nihilisté (1892), Soustavná liturgická kázání I.-IV. (1890-92), Domkář mudrlant (1878), autorem řady úvodníků a článků do Obnovy, Štítu apod.

Literatura o osobnosti

_. Ottův slovník naučný, 4, s. 52-53. _. Osvěta, 33, 1903, s. 128-135. _. Čes. slov. boh., 2, s. 530-531. _. Náš domov, 1893, č. 23. _. Obnova, 1896, č. 59. Francek, Jindřich, Jakl, Jan: In Biskupové královéhradečtí. Hradec Králové, Kraj. muzeum východních Čech 1990, s. 16, 1 fot.

Obor působení
Krásná literatura regionálních autorů s neregionální tematikou
Spisovatelé. Dramatici
Ateismus. Náboženství. Církve
Faráři. Kaplani. Kněží. Děkani. Biskupové. Arcibiskupové. Metropolité. Patriarchové
Pedagogové
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Základní a střední školství. Zvláštní školy
Literatura. Všeobecné otázky. Dějiny literatury
Místo působení
Hradec Králové (Hradec Králové)
Jičín (Jičín)
Žlunice (Jičín)
Vlásenice (Pelhřimov)
Chrast u Chrudimě (Chrudim)
Díla

Pokročilý rolník ; Domkář mudrlant ; Otevřené oči ; Nový svět ; Kříže a kalichy ; Soustavná liturgická kázání ; Oltář

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0