Národnost
česká
Narození
12.3.1841
Narozen v
Žumberku
Úmrtí
15.3.1880
Zemřel v
Praze
Životopis

Vystudoval nižší reálné gymnázium v Chrudimi, vyšší reálné gymnázium a polytechniku v Praze. Působil jako profesor matematiky, geometrie, kreslení a stavitelství na vyšším reálném gymnáziu v Chrudimi, později  profesor matematiky a deskriptivy na vyšší reálné škole v Praze. Byl členem Měšťanské besedy v Praze a Spolku českých matematiků. V roce 1880 z obavy před nevyléčitelnou nemocí spáchal sebevraždu.

Obor působení
Základní a střední školství. Zvláštní školy
Pedagogové
Místo působení
Praha
Žumberk (Chrudim)
Chrudim (Chrudim)
Díla

studie O čarách křivosti a bodech kruhových ploch vůbec a hyperboloidu o jednom povrchu zvláště

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0