Titul
RNDr.
Národnost
česká
Narození
13.5.1916
Narozen v
Vápenném Podole
Úmrtí
20.3.1983
Zemřel v
Brně
Životopis

Ekonomický geograf. Vedoucí oddělení pro regionální zeměpis na VŠE v Praze. Založil zde katedru ekonomické geografie. Člen Československé geografické společnosti. Z díla Ekonomická geografie ČSSR (1964).

Literatura o osobnosti

[75 let]. Sborník čs. geografické společnosti, 86, 1981, č. 2, s. 123-126. - 1 obr. Bibl. díla za léta 1975-80. _. Zprávy geogr. ústavu ČSAV Brno, 14, 1977, č. 7-8, s. 173-176. _. Sborník Čs. spol. zeměpis., 81, 1976, č. 3, s. 188-191. - 1 obr. Bibl. díla. _. Čs. biogr. slovník. Praha 1992, s. 53.

Obor působení
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Literatura. Všeobecné otázky. Dějiny literatury
Bibliografové
Ekonomové
Hospodářský život. Všeobecně. Dějiny
Geografie obecná
Místo působení
Praha (Praha)
Vápenný Podol (Chrudim)
Brno
Díla

Hospodářský zeměpis Československa

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0