Narození
1.2.1879
Narozen v
Úmrtí
17.3.1973
Zemřel v
Životopis

Autor beletrie pro mládež a literárně historických prací, zčásti regionálně zaměřených. Jako středoškol. prof. působil i ve Východních Čechách 1907-1908 na gymnáziu v Chrudimi. Z díla Dětství obecního Pepíčka, 1932; Obecní Pepíček studentem, 1933; pod vl. jm. Kdyně v díle a v životě J. Š. Baara, 1946.

Literatura o osobnosti

_jo: Felix Blažek. [Biografické heslo]. In Lexikon čes. lit. I. Praha, Academia 1985, s. 250.

Obor působení
Krásná literatura regionálních autorů s neregionální tematikou
Spisovatelé. Dramatici
Pedagogové
Základní a střední školství. Zvláštní školy
Literární vědci. Literární historici. Literární teoretici. Literární estetici. Literární kritici
Místo působení
Chrudim (Chrudim)