Národnost
česká
Narození
31.12.1866
Narozen v
Častolovicích
Úmrtí
3.3.1940
Zemřel v
Chrudimi
Životopis

Pedagog, národopisný sběratel. Mládí a studentská léta prožil v Hradci Králové, kde navštěvoval obecnou školu, v letech 1878-1885 gymnázium a IV. ročník učitelského ústavu ve školním roce 1885-1886. Ve stejném roce započala jeho více než čtyřicetiletá učitelská služba. Učil postupně v Miřeticích, Českém Herálci, v Rosicích u Chrasti a v Chrasti u Chrudimě. V letech 1921-1927 vykonával funkci ředitele měšťanské školy v Trhové Kamenici. V roce 1927 odešel do výslužby a zbytek života trávil v Chrudimi. Folkloristickými a historickými články přispíval do řady sborníků a časopisů, např. do Zíbrtova národopisného sborníku Český lid, do pražských deníků Hlas národa, Národní listy, Národní politika, České slovo, Pražský kurýr. Dále do chrudimských listů Český východ a Chrudimský kraj. Od roku 1907 začal svoje sběratelské příspěvky vydávat vlastním nákladem ve formě sborníků s názvem Pověsti a obrázky z Chrudimského kraje. Vyšlo celkem jedenáct svazků. Poslední XII. svazek, který byl dokonce odměněn cenou Svatoboru, byl připraven k tisku, ale již nevyšel ( I. díl 1907, II. 1909, III. 1912, IV. 1913, V. 1914, VI. 1920, VII. 1927, VIII. 1930, IX. 1932, X. 1934, XI. 1936). Sborníky obsahují různorodý materiál národopisný, historický i vzpomínkový. Byl také spoluautorem a spoluredaktorem 3. svazku vlastivědného sborníku Chrudimsko a Nasavrcko, přispěl do něho studií Pověsti a bytosti báječné.

Literatura o osobnosti

Zachová, Alena: Antonín Blažek učitel a národopisný sběratel. Chrudimské vlastivědné listy, 3, 1994, č. 6, s. 12-13. - 1 obr.

Obor působení
Vlastivěda
Pedagogové
Vlastivědní pracovníci. Regionální pracovníci Vlastivědci - viz Vlastivědní pracovníci
Základní a střední školství. Zvláštní školy
Folkloristé. Sběratelé
Místo působení
Rosice (Chrudim)
Chrudim (Chrudim)
Hradec Králové (Hradec Králové)
Chrast (Chrudim)
Miřetice (Chrudim)
Český Herálec (Ždár nad Sázavou)
Trhová Kamenice (Chrudim)
Chrudim
Častolovice
Díla

Pověsti a obrázky z Chrudimského kraje (11 dílů)

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0