Národnost
česká
Narození
4.10.1867
Narozen v
Žboníně
Úmrtí
29.6.1951
Zemřel v
Písku
Životopis

Vystudoval reálku v Písku a ovocnickou školu v Litoměřicích. Od roku 1903 až do odchodu do výslužby v r. 1929 působil jako vrchní zahradník chrudimské hospodářské školy. Učil na hospodyňské škole, stejně jako na městské zahradnické škole a pokračovací zahradnické škole. Byl členem chrudimského Okrašlovacího spolku, Spolku zahradníků a Včelařského spolku. Publikoval v odborných časopisech.

Obor působení
Pedagogika
Pedagogové
Zemědělci Chmelaři. Šlechtitelé. Pedologové. Agronomové. Pěstitelé. Vinohradníci. Zahradníci. Zahrádkáři
Místo působení
Chrudim (Chrudim)
Žbonín
Písek
Díla

Zelinářství ; Semenářství

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0