Národnost
česká
Narození
11.10.1897
Narozen v
Příbrami
Úmrtí
6.4.1968
Zemřel v
Chrudimi
Životopis

Středoškolský profesor hudební výchovy a regionální kulturní pracovník. Učitel na obecních a měšťanských školách (1916-1928), potom v Chrudimi cvičný učitel a profesor praxe učitelského ústavu (1928-1948). Do r. 1958 působil na pedagogické škole a později na SVVŠ v Chrudimi. Má státní speciální zkoušky ze hry na housle a klavír (1928). Obdržel od ministerstva školství čestný titul: profesor školní praxe (1946). Na svých působištích byl činný osvětově a výchovně.  Konal nesčetné přednášky a kurzy metodiky hudební výchovy. Přispíval do časopisu Hudební výchova, psal učebnice hudební výchovy. Sbormistr pěveckého kroužku Sokola v Českém Brodě a v Chrudimi.

Literatura o osobnosti

_. Slov. čes. sbormistrů, I. Praha, Divadelní ústav 1982, s. 33. _. Čs. hud. slov. osob a institucí, I, Praha, St. hudeb. vyd. 1963, s. 88.

Obor působení
Hudba
Odborné školství. Učňovské školy. Odborná učiliště
Pedagogové
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Hudební skladatelé
Literatura. Všeobecné otázky. Dějiny literatury
Institut působení
Střední všeobecné vzdělávací škola
Místo působení
Chrudim (Chrudim)
Chrudim
Příbram
Český Brod
Stříbrná Skalice
České Budějovice (České Budějovice)
Díla

Školní praxe ; Kniha o přírodě ; Malý přírodozpyt

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0