Národnost
česká
Narození
18.8.1896
Narozen v
Týnci nad Labem
Úmrtí
8.3.1978
Zemřel v
Životopis

Sbormistr, hudební pedagog, skladatel. Studoval na varhanním oddělení pražské konzervatoře - housle a sborový zpěv. Působil jako sbormistr a varhaník v Chrudimi, dále vyučoval zpěv, z toho 7 let na východoč. hudební škole města Pardubic jako odb. učitel houslové hry (1922-29). Pak byl ředitelem Jeremiášovy jihočeské školy města Čes. Budějovic. Z díla Houslová škola (4 sešity), Škola hry stupnicové, Dětské písně, smíšené sbory, dětské sbory, mužské sbory, ženské sbory a církevní skladby.

Obor působení
Hudba
Dirigenti. Sbormistři. Kapelníci. Hudební interpreti. Zpěváci. Hudební virtuozové
Hudební skladatelé
Místo působení
Pardubice (Pardubice)
Chrudim (Chrudim)
České Budějovice (České Budějovice)
Zdroje informací

Chrudimské vlastivědné listy, ročník 5, číslo 6