Titul
PhDr.
Národnost
česká
Narození
2.11.1854
Narozen v
Benátkách u Hlinska
Úmrtí
23.11.1908
Zemřel v
Praze
Životopis

Na pražské univerzitě vystudoval filozofii a slovanskou a klasickou filologii. Zpočátku působil jako suplující učitel v Německém Brodě, později pracoval v pražském knihkupectví F. A. Urbánka. V roce 1889 získal knihkupeckou koncesi a až do své smrti vydával knihy a časopisy.

Obor působení
Spisovatelé. Dramatici
Novináři. Redaktoři Dopisovatelé, noviny. Žurnalisté - viz Novináři. Zpravodajové, noviny - viz Publicisté.
Nakladatelé. Vydavatelé. Knihkupci. Antikváři
Místo působení
Praha (Praha)
Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
Praha
Benátky u Hlinska (Chrudim)
Díla

Zevrubné dějiny českého písemnictví doby nové ; O básnické činnosti P. J. Šafaříka a F. Palackého ; Několik rozprav o F. L. Čelakovském ; Rukopis Královédvorský a Zelenohorský ve světle pravděpodobném ; Stručný přehled dějin české literatury doby nové ; Oprávce poklésků mluvnických v jazyku českém neboli Brus jazyka českého.

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0