Přihláška na OKNA

Klub dětských knihoven SKIP, regionální organizace SKIP Východní Čechy a Městská knihovna Chrudim zvou všechny zájemce o nové formy práce s dětmi v knihovnách na první ročpník přehlídky OKNA 1012 (O KNihovnicých Aktivitách). Motto: Fantazie je důležitější než informace. Albert Einstein

Nultým ročníkem, který se konal v Knihovně V. Čtvrtka v Jičíně, byla zahájena tradice každoročních obdobných přehlídek věnovaných významným spisovatelům, literárním dílům a žánrům. Soutěžní přehlídku organizuje Klub dětských knihoven SKIP s cílem představit a ocenit nejlepší programy - besedy pro děti a mláde,, které by se měly stát zdrojem inspirace pro ostatní knihovny. 

  První ročník přehlídky se  bude konat  v Městské knihovně Chrudim 17. a 18. dubna 2012.  Soutěžní přehlídku budou zároveň doprovázet dva semináře Čtenářské dovednosti pod vedením PhDr. Vladimíry Neužilové a Zážitkové čtení pod vedenímMgr. Gabriely Futové.

Počet účastníků přehlídky a seminářů je omezený a smluvní účastnický poplatek činí 300,-Kč.

 

Termín konání:  17. -18. dubna 2012

Místo konání soutěžní přehlídky: Spolkový dům  - Palackého třída, Chrudim          

Místo konání seminářů: Městská knihovna Chrudim, Filištínská 36, Chrudim

 

Program:

Úterý 17.dubna 2012

Spolkový dům:

8.30                      Prezentace diváků přehlídky a účastníků semináře

9.00                      Slavnostní zahájení 1.ročníku přehlídky OKnA

9.15 – 12,30         První část soutěžní přehlídky

12.30 – 14.30       Individuální oběd, ubytování

14.30                    Prohlídka Muzea barokních soch

 

Městská knihovna Chrudim:

16.00 – 18.00       I. semináře – Čtenářské dovednosti – PhDr. Vladimíra Neužilová   

16.00 -  18.00       II.s eminář – Zážitkové čtení – Mgr. Gabriela Futová

18.00                    Společné posezení v knihovně

 

Středa 18. dubna 2012

 

Spolkový dům:

8.30 – 12.00          Druhá část soutěžní přehlídky

13.00                     Vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení

 

Účastnici přehlídky a semináře si individuálně zajišťují ubytování a stravování.

Soutěžícím, porotě a lektorům ubytování zajišťují pořadatelé.

 

Ubytování – Chrudim:

 

Hotel ALFA Chrudim | Čs. Partyzánů 24, 53701 Chrudim | Tel., fax: +420 469 620 238 | recepce@hotelalfa.cz

 

Penzion Žižka I., Žižkovo náměstí 106, Chrudim

tel.: +420 777 210 156
e-mail: penzionzizkachrudim@seznam.cz

 

Ubytovna Relax / Adresa: Topolská 52, 537 05  Chrudim II / Mobil: +420 602 483 048 /Mobil: +420 602 412 866 /E-mail: relaxclub.cr@volny.cz

Penzion U náhonu /adresa: Soukenická 157, 537 01  Chrudim II /Mobil: +420 728 783 514/

a další……

 

Orientační mapu města naleznete na www.knihovna-cr.cz , kde naleznete také aktuální informace.

 

Přihlášku zašlete nejpozději do 15.března 2012 ( počet účastníků je omezen) na adresu:

novotna@knihovna-cr.cz