Srdečně zveme všechny dobrodruhy na letošní Noc s Andersenem. Akce je určená pro děti od 8 do 13 let. Více informací a přihlášky získáte na dětském oddělení.