V sobotu 9. června se naše knihovna účastnila Dne dětí s dobrovolníky aneb cesta bezpečně do cíle, který v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity pořádala Koalice nevládek Pardubicka, o.s. ve spolupráci s Mama klubem Chrudim. Zde jsme měli svoji tvořivou dílnu a koutek čtení. O tvořivou dílnu byl takový zájem, že nám nestačily předem připravené šablony
na výrobu ptáčků a koníků. Děti samy od sebe namalovaly pro knihovnu spoustu krásných obrázků. K našemu stanovišti nás přicházeli pozdravit i naši stálí čtenáři, což bylo velice milé.
Ani v neděli 10.června jsme nezaháleli a zúčastnili jsme se Medlešických sportovních radovánek, které pořádal M klub Medlešice. Společně s finalistkou Superstar Leonou Šenkovou jsme pasovali medlešické prvňáčky na čtenáře.