MEZIKNIHOVNÍ  VÝPŮJČNÍ  SLUŽBA

rozšiřuje základní službu všech knihoven - tedy půjčování dokumentů. Žádná instituce není schopna obsáhnout všechny informace, proto knihovny spolupracují  a zpřístupňují své fondy různými metodami i uživatelům z jiných knihoven.

Podmínky zapůjčení a náklady (poštovné, kopie) jsou stanoveny knihovnou, která dokument dodala. Je nutné dodržovat stanovené lhůty a veškerá opatření chránící dokument před poškozením. Výpůjční lhůta je dána výpůjčním řádem dodávající knihovny, o případné prodloužení je nutné včas požádat.

K urychlení objednávky je třeba uvést přesné údaje o požadovaném dokumentu: minimálně název a autor, lépe však i rok vydání, nakladatelství. V požadavku na kopie článků z periodik je nutné uvést nejen název, ročník, rok a číslo periodika, ale hlavně název článku, jeho autora a především konktrétní údaj o stranách.

Aktuální cena  50,- Kč platí v případě jednoho objednaného titulu, při větším množství požadavků dle skutečných nákladů odesílající knihovny. Při zpětném odeslání hradí poštovné naše knihovna.

Dotazy a objednávky (pro správnou identifikaci prosím uveďte plné jméno a číslo čtenářského průkazu) můžete zasílat na adresu mvs@knihovna-cr.cz