Květnové setkání Klubu seniorů se uskutečnilo s květinami. Paní Marie Mikanová poutavě a zasvěceně povídala o pěstování letniček a trvalek v našich zahradách.