Městská knihovna Chrudim a Klub dětských knihoven KDK SKIP ČR vyhlašují 12. ročník literární soutěže

Kde končí svět 2020 „Labyrint světa, Komenský a ráj knížek“

Téma práce:

Škola snů (ideální předměty, ideální školní řád)

Ideální učitel (jaký by měl být)

Komenský z naší školy (můj nejlepší učitel, jaký je)

Můj nejlepší/nejhorší zážitek ze školy

Věkové kategorie:                       

1.        6 – 9 let

2.        10 – 12 let

3.        13 – 16 let

Formát práce: Word, Times New Roman vel. 12, rozsah max. 3 strany A4

Práce označte těmito údaji: jméno a příjmení soutěžícího, datum narození, email, název školy, souhlas zákonného zástupce s vystavením práce.

Soutěžní práce zasílejte elektronicky na adresu: fidlerova@knihovna-cr.cz

Termín odevzdání literárních prací:  20. března 2020

Vítězové soutěže postoupí do regionálního kola, ze kterého vzejdou Rytíři krásného slova našeho regionu. Slavnostní vyhlášení se uskuteční 12. května 2020 v Městské knihovně Náchod.

 

 

Městská knihovna Chrudim a Klub dětských knihoven KDK SKIP ČR vyhlašují 12. ročník výtvarné soutěže

Kde končí svět 2020 „Labyrint světa, Komenský a ráj knížek“

Téma práce:

Portrét Jana Amose

Nejlepší stránka do čítanky, slabikáře, encyklopedie

(soutěžit mohou jednotlivci i kolektivy)

Věkové kategorie: 

  1. 6 – 9 let
  2. 10 – 12 let
  3. 13 – 16 let

Práce označte těmito údaji: jméno a příjmení, datum narození, email, škola, souhlas zákonného zástupce s vystavením práce.

Práce zasílejte nebo přineste osobně na adresu:

Městská knihovna Chrudim, dětské oddělení, Filištínská 36, 537 01 Chrudim.

Termín odevzdání výtvarných prací: 20. března 2020

Vítězové postoupí do regionálního kola soutěže, které se bude konat 12. května 2020 v Městské knihovně Náchod.

 

Soubory