Milí čtenáři, i na letošní jaro jsme připravili zajímavé vzdělávací akce pro seniory.

Virtuální univerzita třetího věku pokračuje, nadále spolupracujeme s Českou zemědělskou univerzitou a pro letní semestr 2023 jsme připravili tyto kurzy:

  1. Habsburkové bez trůnu - Cyklus přednášek zachycuje osudy vybraných příslušníků habsburského rodu, kteří se dostali do střetu se zavedenými rodovými předpisy a často i dobovou morálkou. Všechny osobnosti, o kterých budeme hovořit, se dostaly z nejrůznějších, obvykle ryze osobních důvodů do konfliktu s císařem Františkem Josefem I., jehož důsledkem bylo vyloučení z habsburského rodu a nucený odchod z monarchie.

Termíny přednášek: 31. 1., 14. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4.  2023 v 9:00 hodin v Městské knihovně Chrudim ve Filištínské ulici.

 

  1. Dějiny oděvní kultury III – v třetím cyklu přednášek budeme pokračovat v dlouhé pouti módní historií.

Termíny přednášek: 31. 1., 14. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4.  2023  v 10:00 v Městské knihovně Chrudim ve Filištínské ulici.

Cena jednoho kurzu je 450,- Kč/semestr. Tyto kurzy nejsou podmíněny osobní přítomností a v současné době se mohou studovat také distančně.

 

Dále jsme pro vás připravili Akademii třetího věku (A3V), která se koná vždy ve čtvrtek od 10:00 ve Spolkovém domě na Palackého třídě. Pouze první přednáška se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Resslově náměstí.

Letošní témata jsou:

2. 2.     Nově restaurovaný gotický oltář v kostele Nanebevzetí Panny Marie – RNDr. Tomáš Pavlík (10:00 v kostele)

16. 2.   Obludy skutečné a mytické - RNDr. Mgr. Tomáš Pavlík (10:00 Spolkový dům)

2. 3.     Pověsti Pardubického kraje – Barbora Jará (10:00 Spolkový dům)

16. 3.   Třicetiletá válka – PhDr. Jan Musil (10:00 Spolkový dům)

30. 3.   Vietnam – Mgr. Jan Linhart (10:00 Spolkový dům)

13. 4.   Josef Liboslav Ziegler – PhDr. Veronika Lánská (10:00 Spolkový dům)

A3V je zdarma.

 

 

Pod vedením zkušené lektorky Stanislavy Benešové z Nové Paky připravujeme další kurzy trénování paměti „Mozku, nespi!“.  Kurz je určen všem, kdo se chtějí naučit základní paměťové techniky a procvičit své mozkové závity. Nezáleží ani na věku, ani na vzdělání.

Termíny kurzů: 14. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4.  2023  v 11:00  a 13:00 v Městské knihovně Chrudim ve Filištínské ulici.

Cena je 300,- Kč /semestr.

 

Přihlášky a informace ke všem vzdělávacím akcím vám podá Iveta Novotná, novotna@knihovna-cr.cz, tel.: 733 456 521. Na tyto kontakty směřujte i vaše přihlášky.

Iveta Novotná