Milí čtenáři,

knihovna i pro letošní jaro připravila zajímavé vzdělávací akce pro seniory. Máme radost, že i přes tuto těžkou dobu jste nám stále nakloněni. Například zimního semestru Virtuální univerzity třetího věku (VU3V) se zúčastnilo 31 studentů, kteří si mohli vybrat ze dvou kurzů. VU3V pokračuje, nadále spolupracujeme s Českou zemědělskou univerzitou a pro letní semestr 2022 jsme připravili tato kurzy:

1. Lesnictví - semestrální kurz se zabývá lesnictvím od obecné roviny až k jednotlivým specifikacím a specializacím s důrazem na význam půdy jako skutečného základu trvalých produkčních podmínek lesa.

Termíny přednášek jsou: 15.2., 1.3., 15.3. 29.3., 12.4. 26.4. 2022 v 9.00 hodin v Městské knihovně Chrudim ve Filištínské ulici.

 

2. Dějiny oděvní kultury – v cyklu přednášek se společně vydáme na dlouhou pouť módní historií.

Termíny přednášek jsou: 15.2., 1.3., 15.3. 29.3., 12.4. 26.4. 2022 v 10.00 hodin v Městské knihovně Chrudim ve Filištínské ulici.

Cena jednoho kurzu je 350,- Kč/semestr. Tyto kurzy nejsou podmíněny osobní přítomností a v současné době se mohou studovat také distančně.

 

Dále jsme pro vás připravili Akademii třetího věku (A3V), která se koná vždy ve čtvrtek od 10.00 hodin ve Spolkovém domě na Palackého třídě. Letošní témata jsou:

17. 2.     Jan Amos Komenský - PhDr. Hana Mazurová

3. 3.       Křehká krása - středověké a renesanční sklo na Chrudimsku - PhDr. Jan Musil

17. 3.     Hvězdy v mýtech -  RNDr. Mgr. Tomáš Pavlík

31. 3.     Mýtické postavy v přírodě Železných hor - RNDr. Mgr. Tomáš Pavlík

14. 4.     Velikonoční svátky o století zpátky - Kamila Skopová

28. 4.     Téma bude upřesněno

Cena A3V je 300,- Kč/semestr.

 

Pod vedením zkušené lektorky Stanislavy Benešové z Nové Paky připravujeme další kurzy trénování paměti „Mozku, nespi!“.  Kurz je určen všem, kdo se chtějí naučit základní paměťové techniky a procvičit své mozkové závity. Nezáleží ani na věku, ani na vzdělání.

Termíny kurzů jsou: 15.2., 1.3., 15.3. 29.3., 12.4. 2022 v 11.00  a 13.00 hodin v Městské knihovně Chrudim ve Filištínské ulici.

Cena je 300,- Kč /semestr.

Návštěva akcí bude podmíněna dodržením aktuálních hygienických podmínek daných vládou.

Informace ke všem vzdělávacím akcím vám podá Iveta Novotná,  tel.: 733 456 521. Na tyto kontakty směřujte i vaše přihlášky.