Milí lovci perel,

kteří jste se účastnili hry v roce 2020, přijďte si do knihovny proměnit perly v odměny. Jarmark se koná na dětském oddělení od 1. do 18. září 2021.