Pro letošní březen jsme připravili vyhlášení ankety Čtenář roku, která je tento rok věnována učitelům. Vítěz bude vyhlášen 12. 3. a postoupí do krajského kola. Titul Čestný čtenář chrudimské knihovny, udělovaný dlouholetým a věrným uživatelům,  bude letos udělen 26. 3.  a v pátek 28. 3. se uskuteční již tradiční Noc s Andersenem, věnovaná v chrudimské knihovně 20.  výročí mimořádně zdařilého českého překladu Harryho Pottera. Kromě toho probíhají pravidelná setkání seniorů při akademii a virtuální univerzitě třetího věku i při trénování paměti. Školní kolektivy nás navštíví při různých besedách a ostatní čtenáři jsou srdečně zváni, aby si vybrali ze široké nabídky knih a audiovizuálních dokumentů.