Městská knihovna Chrudim pokračuje ve spolupráci s Centrem sociálních služeb a pomoci města Chrudim. Naše knihovnice pravidelně navštěvují seniory v domech s pečovatelskou službou, kde  v rámci aktivizačního programu probíhají besedy na různá témata dle přání klientů. S velkým úspěchem se setkaly besedy o historii Chrudimě.