Ve čtvrtek 2. 10. 2014  byl zahájen první semestr Akademie třetího věku v naší knihovně. Po slavnostním přivítání studentů Ing. Janou Stehlíkovou z Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ začal první blok věnovaný archeologii, který povede PhDr. Jan Musil z Regionálního muzea v Chrudimi. Další přednáška proběhne 16. 10. 2014 na téma „Život na středověkém hradě (archeologický průzkum hradů na Chrudimsku)“.