Ve spolupráci s Chrudimskou besedou, městským kulturním střediskem pořádáme Akademii třetího věku (A3V). Přednášky se konají ve Spolkovém domě vždy od 10.00 hodin. Na nový semestr jsme připravili zajímavá témata:

13. 2.   Božena Němcová – PhDr. Hana mazurová

27.2.    Tradice masopustu – PhDr. Ilona Vojancová

12. 3.   Trojská válka – RNDr. Mgr. Tomáš Pavlík

26.3.    Odysseova dobrodružství - RNDr. Mgr. Tomáš Pavlík

 9.4.     téma bude upřesněno

23.4.    Archeologický výzkum na obchvatu Slatiňan - PhDr. Jan Musil

Cena A3V je 300,- Kč za semestr.

Přihlásit se můžete na informačním a hudebním oddělení. Další informace vám poskytne  Iveta Novotná