Akademie třetího věku (A3V) – letní semestr 2019

Spolkový dům od 10:00 hodin

 

7.2.  Leonardo da Vinci - PhDr. Hana Mazurová

21.2.  Hradiště Vraclav - PhDr. David Vích

7.3.  Vraclav – místo lázeňství a barokní mystiky - Mgr. Zdeněk Horák

21.3.  Náboženské poměry na východě Čech v době baroka a osvícenství - PhDr. Ladislav Nekvapil

4.4.   Jícha, kaše, zvěřina, nadívané veveřice aneb Jídlo a vaření ve středověku a raném novověku -  PhDr. Jan Musil

18.4.  Dobrodružství Argonautů - RNDr. Mgr. Tomáš Pavlík