Vážení přátelé,

jako každý rok jsme pro vás připravili Akademii třetího věku (A3V). Naše akademie splňuje opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 24.9. 2020.

Dovolujeme si vás tedy pozvat na 8. 10. 2020 v 10.00 hodin do Spolkového domu. Prosíme však, abyste přišli až v 10.00 hodin a hned se usadili na židle. Po přednášce pak opustili Spolkový dům. Nezapomeňte především na 3R (roušky, rozestupy a dezinfekce rukou).

Děkujeme za pochopení.

Program přednášek:

8.10. Viktorin Kornel ze Všehrd – PhDr. Hana Mazurová

22.10. Archeologický výzkum na obchvatu Slatiňan - PhDr. Jan Musil

5.11. Mýty I. - RNDr. Mgr. Tomáš Pavlík

19.11. Mýty II. - RNDr. Mgr. Tomáš Pavlík

3.12. Loutky na frontě – Richard Matula

17.12. Vánoční zvyky- PhDr. Ilona Vojancová