Vzhledem k přijatým karanténním opatřením přerušujeme až do odvolání výuku Akademie třetího věku ve Spolkovém domě.  Ostatní aktivity Městské knihovny zůstávají nezměněny, o případných nových skutečnostech  Vás budeme průběžně informovat.