O husitských hejtmanech na Chrudimsku přišel seniorům ve čtvrtek 5. 3. přednášet PhDr. Jan Musil a předvedl jim repliky dobových zbraní.