Uskutečněné akce

Datum proběhlé akce: 27.03.2015
Noc s Andersenem proběhla za účasti vzácné návštěvy z dánského velvylanectví, pana Stiga Fugl Lunda. Děti mu zazpívaly, zatancovaly a zahrály divadlo. Pan Lund na oplátku přečetl v dánském originále pohádku Princezna na hrášku a obdaroval nocležníky dárkem z lega. Naší kn
Datum proběhlé akce: 24.03.2015
Tátou čtenářem chrudimské knihovny i regionu SKIP 08 Východní Čechy se stal MUDr. Robert Fürbach,  náš dlouholetý a pravidelný čtenář. Ocenění převzal v Městské knihovně sám, protože "syn čtenář" boužel onemocněl. Kromě brzkého uzdravení přejeme oběma další h
Datum proběhlé akce:
PhDr. Jan Musil seznámi účastníky kursu s historií novokřtěnců v českých zemích a s archeologickými nálezy, pocházejícími mimo jiné z oblasti Chrudimě a okolí.
Datum proběhlé akce: 19.03.2015
Čestným členstvím v Městské knihovně Chrudim byli oceněni naši věrní a dlouholetí čtenáři. Pan Oldřich Jelínek a paní Marie Rybáková  mohli přijít  na setkání akademie třetího věku. Poděkovali jsem jim za to, že dlouhodobě využívají naše služby, a předal
Datum proběhlé akce: 05.03.2015
O husitských hejtmanech na Chrudimsku přišel seniorům ve čtvrtek 5. 3. přednášet PhDr. Jan Musil a předvedl jim repliky dobových zbraní.
Datum proběhlé akce:
Jarní prázdniny v knihovně V úterý proběhl v knihovně „Dívčí klub“  - bylo to“ Nádherné úterý“ podle knihy spisovatelky Daisy Mrázkové.  Holčičky si s velkým zaujetím ušily látkové panenky. Ve středu bylo „Pacičkování“, na které se př
Datum proběhlé akce: 02.02.2015
Navštívil nás pan Nicholas Von Mertens, ředitel Amerického centra v Praze. Jeho beseda se studenty zdejšího gymnázia byla velice bezprostřední a zajímavá.
Datum proběhlé akce: 29.01.2015
Ve čtvrtek 29. 1. přijali žáci a žákyně prvních tříd chrudimských základních škol pozvání městské knihovny a byli ve velkém sále muzea pasováni  na rytíře řádu čtenářského. Před pasováním jsme vyhlásili nejlepší lovce perel, kterým ceny předal sám král Abe
Datum proběhlé akce: 22.01.2015
V obřadní síni chrudimské radnice předal místostarosta města pan Ing. J. Trávníček absolventům 1. semestru Akademie třetího věku městské knihovny diplomy a drobnou pozornost. Těšíme se na pokračování akademie v letním semestru Husovským cyklem.
Datum proběhlé akce: 16.12.2014
V úterý proběhlo další setkání našeho klubu.  Vánoční pohádku četli všichni - lektorka (sobík) Gabriela Smetanová,  maminky,  náš host pan PhDr. Ladislav Vít, PhD.  z Filozofické  fakulty Univerzity Pardubice,  ale hlavně děti malé i velké. Nechy

Otevírací doba

Oddělení dospělých čtenářů

Úterý až pátek 8:30 - 18:00
Sobota 8:00 - 12:00
V červenci a srpnu je v sobotu zavřeno

Oddělení dětských čtenářů

Úterý až pátek 8:30 - 18:00
Sobota 8:00 - 12:00
V červenci a srpnu je v sobotu zavřeno