Uskutečněné akce

Datum proběhlé akce: 19.05.2015
Osvědčení o ukončení druhého semestru akademie třetího věku Městské knihovny Chrudim účastníkům předala Ing. Jana Stehlíková, vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Chrudim. Při této příležitosti senioři navštívili Berlovu vápenku v Třemošnici, románský kostel sv.
Datum proběhlé akce: 13.05.2015
Městská knihovna Chrudim ve spolupráci s Chrudimskou besedou se již podruhé připojila k Noci literatury. Texty z knih přečetly a písně zazpívaly herečky Jitka Smutná a Tereza Nekudová.
Datum proběhlé akce: 27.03.2015
Noc s Andersenem proběhla za účasti vzácné návštěvy z dánského velvylanectví, pana Stiga Fugl Lunda. Děti mu zazpívaly, zatancovaly a zahrály divadlo. Pan Lund na oplátku přečetl v dánském originále pohádku Princezna na hrášku a obdaroval nocležníky dárkem z lega. Naší kn
Datum proběhlé akce: 24.03.2015
Tátou čtenářem chrudimské knihovny i regionu SKIP 08 Východní Čechy se stal MUDr. Robert Fürbach,  náš dlouholetý a pravidelný čtenář. Ocenění převzal v Městské knihovně sám, protože "syn čtenář" boužel onemocněl. Kromě brzkého uzdravení přejeme oběma další h
Datum proběhlé akce:
PhDr. Jan Musil seznámi účastníky kursu s historií novokřtěnců v českých zemích a s archeologickými nálezy, pocházejícími mimo jiné z oblasti Chrudimě a okolí.
Datum proběhlé akce: 19.03.2015
Čestným členstvím v Městské knihovně Chrudim byli oceněni naši věrní a dlouholetí čtenáři. Pan Oldřich Jelínek a paní Marie Rybáková  mohli přijít  na setkání akademie třetího věku. Poděkovali jsem jim za to, že dlouhodobě využívají naše služby, a předal
Datum proběhlé akce: 05.03.2015
O husitských hejtmanech na Chrudimsku přišel seniorům ve čtvrtek 5. 3. přednášet PhDr. Jan Musil a předvedl jim repliky dobových zbraní.
Datum proběhlé akce:
Jarní prázdniny v knihovně V úterý proběhl v knihovně „Dívčí klub“  - bylo to“ Nádherné úterý“ podle knihy spisovatelky Daisy Mrázkové.  Holčičky si s velkým zaujetím ušily látkové panenky. Ve středu bylo „Pacičkování“, na které se př
Datum proběhlé akce: 02.02.2015
Navštívil nás pan Nicholas Von Mertens, ředitel Amerického centra v Praze. Jeho beseda se studenty zdejšího gymnázia byla velice bezprostřední a zajímavá.
Datum proběhlé akce: 29.01.2015
Ve čtvrtek 29. 1. přijali žáci a žákyně prvních tříd chrudimských základních škol pozvání městské knihovny a byli ve velkém sále muzea pasováni  na rytíře řádu čtenářského. Před pasováním jsme vyhlásili nejlepší lovce perel, kterým ceny předal sám král Abe

Otevírací doba

Oddělení dospělých čtenářů

Úterý až pátek 8:30 - 18:00
Sobota 8:00 - 12:00
V červenci a srpnu je v sobotu zavřeno

Oddělení dětských čtenářů

Úterý až pátek 8:30 - 18:00
Sobota 8:00 - 12:00
V červenci a srpnu je v sobotu zavřeno